VERENIGING P.E.L. WEB FORUM

  Voor opmerkingen en discussie m.b.t. wonen, huren, huurtoeslag, huisjesmelkers, kamerbewoning, kraken, volkshuisvesting, woningzoekenden-problemen, uitkeringen (m.n. de bijstand en de bijzondere bijstand), re-integratiebureau's, regelingen voor minima, additionele werkgelegenheid zoals v.m. ID/WIW-banen, sociale activering en werken met behoud van uitkering, loondispensatie ed., lokale belastingen zoals de OZB, Afvalstoffenheffing, Waterschap ed, kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en andere PEL-onderwerpen.

Forum: VERENIGING P.E.L. WEB FORUM
Start a New Topic 
     Board|Threaded
« | | 1 | 2 | 3 | 4 | | »
Topic
Author
Views
Replies
Last Post
Normal Thread
222
23
Jan 2, 2016 7:08pm
by AW
« | | 1 | 2 | 3 | 4 | | »
Get your own FREE Forum today! 
Report Content ·  · Counters & Site Stats   Free Blogs   Free Web Hosting   Cheap Domains 
Powered by Bravenet