VERENIGING P.E.L. WEB FORUM

  Voor opmerkingen en discussie m.b.t. wonen, huren, huurtoeslag, huisjesmelkers, kamerbewoning, kraken, volkshuisvesting, woningzoekenden-problemen, uitkeringen (m.n. de bijstand en de bijzondere bijstand), re-integratiebureau's, regelingen voor minima, additionele werkgelegenheid zoals v.m. ID/WIW-banen, sociale activering en werken met behoud van uitkering, loondispensatie ed., lokale belastingen zoals de OZB, Afvalstoffenheffing, Waterschap ed, kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en andere PEL-onderwerpen.

VERENIGING P.E.L. WEB FORUM
Start a New Topic 
1 2 3 4 5 6 7 8
Topic
Author
Views
Replies
Last Post
253
1
May 23, 2018 11:08pm
by secretaris PEL
1 2 3 4 5 6 7 8
Free Forum powered by Bravenet 
Powered by Bravenet